Membrii clusterului

 

Clusterul TREC are până în prezent 31 de membri dintre care 17 firme, 4 universităţi şi instituţii de învăţământ, 2 institute de cercetare, 1 autoritate publică şi 7 instituţii catalizator. Puteţi consulta aici lista cu membrii actuali ai cluserului.

Poate deveni membru activ al Clusterului orice persoană juridică interesată de a adera la acesta, prin semnarea Acordului de Asociere, cu anexa I - Regulament de Organizare şi Funcţionare al clusterului.

De asemenea pot deveni membri de onoare ai Clusterului TREC persoane juridice sau fizice cu activităţi remarcabile în domeniu.

La cluster pot adera şi diverşi experţi, persoane fizice, pe baza unei recomandări formulate de un institut de cercetare sau de o universitate, ori pe baza unui CV care să ateste competenţele respectivei persoane într-un anumit domeniu de interes pentru cluster.

Primirea unui nou membru poate fi solicitată de către orice organizaţie din România sau poate fi propusă de către oricare membru al clusterului, solicitantul înaintând managerului clusterului cererea de aderare în care precizează domeniul de interes din care doreşte să facă parte.

 

Membrii clusterului au parte de o serie de beneficii:

Întreprinderile membre beneficiază de:
•    cooperare intra-sectorială pentru obţinerea de avantaje economice;
•    cooperare în achiziţia de tehnologie şi în producţie;
•    facilitarea unui flux sporit de informaţie şi transfer de tehnologie;
•    dezvoltarea unui marketing integrat;
•    accesul la fonduri europene şi naţionale dedicate structurilor asociative;
•    susţinere din partea autorităţilor;
•    creşterea competitivităţii;
•    economii de costuri.

Autorităţile publice membre beneficiază de:
•    sprijinirea dezvoltării economice şi sociale a regiunii;
•    reducerea şomajului;
•    promovarea regiunii pe plan intern şi internaţional;
•    sprijinirea dezvoltării infrastructurii.

Universităţile şi institutele de cercetare membre beneficiază de:
•    adaptarea curriculei şcolare la realităţile economice;
•    stimularea cercetării şi inovării;
•    dezvoltarea de noi laboratoare şi modernizarea infrastructurii de cercetare cu ajutorul întreprinderilor;
•    stimularea cercetării aplicative şi transferul tehnologic, prin colaborarea strânsă cu mediul economic;
•    cooperarea în domeniul ştiinţific, transferul de know-how.

Organizaţiile intermediare membre beneficiază de:
•    extinderea bazei de clienţi;
•    dezvoltarea de noi produse şi servicii;
•    avantaje competitive.