Conferinta Interregionala TREC

Conferinţa „Cooperare Europeană pentru valorificarea surselor de energie regenerabilă” - Cluster Transnaţional în Domeniul Energiei Regenerabile, organizată în cadrul sub-proiectului TREC în data de 9 mai 2012, a reunit la Cluj-Napoca peste 50 de specialişti în domeniu

În cadrul evenimentului s-au prezentat exemple de bune practici din Germania, Grecia şi România în domeniul energiilor regenerabile şi s-a discutat despre posibilităţile de colaborare atât pe plan naţional cât şi internaţional. Directorul Agenţiei de Dezvoltare Regională Nord-Vest, Claudiu N. Coşier, a făcut un apel la mai multă implicare în asocieri de tip cluster, din partea sectorului privat.

„Este dorinţa noastră fermă de a crea clustere funcţionale şi nu forme fără fond. Un cluster funcţional în care partenerii să colaboreze la un randament de sută la sută, deocamdată în România nu există. Însă pentru a crea un astfel de cluster este nevoie să dezvoltăm în primul rând capitalul social împreună cu partenerii din sectorul privat. În acest context, evident că ne-am propus să sprijinim demersurile de apariţie a unor asociaţii sectoriale private trainice, cu care să colaborăm pe diverse planuri, precum dezvoltarea unor politici regionale”, a declarat Claudiu N. Coşier.

Ulterior, managerul proiectului TREC, expertul tehnic în cadrul ADR Nord-Vest, Torok Gergely, a explicat aspectele tehnice ale funcţionării unui cluster, într-o manieră inedită. „Parteneriatul dintre membrii unui cluster este foarte asemănător cu o relaţie de cuplu. În primul rând, într-un cluster, la fel că în viaţa privată, principalul element este încrederea. De asemenea participarea în astfel de structuri trebuie să fie benevolă, dragoste cu forţa nu se poate. La fel ca într-un cuplu, trebuie să învăţăm unul de la celălalt, trebuie să ne ascultăm unul pe celălalt deoarece de multe ori problemele celorlalţi ascund soluţii la problemele noastre. În momentul de faţă există circa 30 de clustere în România, unele dintre ele putând funcţiona mai bine dacă ar acorda mai multă atenţie acestor aspecte”, a declarat Torok Gergely, adăugând că, până şi în ţările mai dezvoltate, clusterele au nevoie de aproximativ 7 ani pentru a deveni cu adevărat funcţionale.

 

Invitaţii, KETIKIDIS Valantis, (CERTH/ISFTA, Grecia), Nadia HATZIMITRAGA (DIADYMA, Grecia), Romann GLOWACKI şi Kitty STECHER (DBFZ Leipzig, Germania) au prezentat situaţia existentă în ţările partenere şi iniţiative de înfiinţare a clusterelor locale precum şi posibilităţile de cooperare în domeniul energiilor regenerabile. Ei au susţinut că structurile de suport pentru afaceri se dovedesc extrem de utile, mai ales în cazul unor colaborări internaţionale, în special din perspectiva înfiinţării unor centre deschise de cercetare dar şi a birocraţiei şi a legislaţiei. Totodată, au arătat că în regiunile pe care le reprezintă, numărul firmelor şi universităţilor interesate de domeniul energiilor regenerabile a crescut vertiginos în ultimii ani, iar acest lucru se reflectă asupra tendinţelor pieţei muncii.

 

 

Cea de-a doua parte a zilei a fost rezervată prezentării unui exemplu de bună practică, şi anume clusterul Green Energy din Sfântu Gheorghe precum şi membrilor clusterului care au dorit să îşi prezinte activitatea sau serviciile oferite celorlalţi membri ai clusterului dar nu numai (ICIA Cluj, TÜV Rheinland România, ATS Energy, Servelect, Hidroserv, IPA Cluj, Paulownia România).

Conferinţa a fost organizată de Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest (ADR Nord-Vest) împreună cu Institutul de Cercetări pentru Instrumentaţie Analitică (ICIA) Cluj-Napoca, departamentul Centrul de Transfer Tehnologic - CENTI.

Sub-proiectul TREC, finanţat prin programul INTERREG IV se derulează în perioada mai 2011 - aprilie 2013 şi îşi propune crearea a două clustere regionale în domeniul energiei regenerabile cu nucleu în judeţul Cluj şi în Regiunea Macedonia de Vest din Grecia, precum şi constituirea clusterului transnaţional prin afilierea la reţeaua deja existentă în Regiunea Saxonia din Germania. Sub-proiectul TREC se derulează în cadrul proiectului SMART+, prin care un consorţiu format din 6 regiuni europene şi-a asumat rolul de a analiza, transfera şi disemina bunele practici în scopul promovării inovării, cercetării şi dezvoltării tehnologice în rândul firmelor. Consiliul Judeţean Cluj este partenerul român din proiectul SMART+.

Clusterele reprezintă concentrări geografice de instituţii şi companii interconectate, dintr-un anumit domeniu, unite sub o singură umbrelă în scopul stimulării activităţilor inovative, a creşterii capacităţii de producţie şi a competitivităţii.

Persoana de contact:
TÖRÖK Gergely (0758 777 045), manager proiect

 

Română
Incadrare eveniment: 
arhiva evenimente