Legislaţie

Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123 /2012 - MO nr. 485 din 16.07.2012. Abroga Legea energiei electrice nr. 13/2007, publicata in MO Partea I, nr. 51 din 23 ianuarie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia art. 7-11(sursa: www.anre.ro)

Legislaţia primară privind producţia energiei din surse regenerabile

Legea 220 /2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie Republicata. MO 577/13.08.2010 MODIFICATA prin O.G. 29 /2010 (sursa: www.anre.ro)

OG 29 /2010 privind modificarea si completarea -Legii 220 /2008 pentru stabilirea sistemului de promovare  a producerii energiei din surse regenerabile.
MO 613/31.08.2010 MODIFICA Legea 220/2008 (sursa: www.anre.ro)

Legea 139 /2010 de modificare si completare a Legii nr. 220 /2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie MO 736/ 2011 (sursa: www.anre.ro)

OUG nr. 88 /2011 -privind modificarea si completarea Legii nr. 220 /2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie (sursa: www.anre.ro)

Legea nr. 134 /2012 pentru aprobarea OUG nr. 88 /2011 privind modificarea si completarea Legii nr. 220 /2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a energiei din surse regenerabile de energie MO 505/ 23.07.2012 (sursa: www.anre.ro)

OUG nr. 57/2013 - privind modificarea si completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie Data: 10.06.2013  MO 335/7.06.2013 (sursa: www.anre.ro)

Piaţa de certificate verzi - 2013

Dec. 917 /2013 -privind stabilirea operatorilor economici care nu si-au indeplinit cota obligatorie de achizitie de certificate verzi si numarul de certificate verzi neachizitionate de catre acestia pentru anul 2012 (sursa: www.anre.ro)

Ord. 10 /2013 privind actualizarea valorilor limita a certificatelor verzi si a contravalorii unui certificat verde neachizitionat, aplicabile pentru anul 2013 (sursa: www.anre.ro)