Linkuri utile

Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
www.anre.ro

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice
www.amposcce.minind.ro

Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest
www.nord-vest.ro

Institutul de Cercetări pentru Instrumentaţie Analitică Cluj-Napoca, Centrul de Transfer Tehnologic CENTI
www.centi.ro

Asociaţia Română a Industriei Fotovoltaice
www.rpia.ro

Asociaţia Română pentru Energie Eoliană
www.rwea.ro

Asociaţia Română pentru Microhidroenergie
www.asociatiamhc.ro