Obiectivele Clusterului

 

 

Obiectiv general

Obiectivul general al clusterului este reprezentat de asigurarea unui cadru eficient de cooperare între membrii săi, pentru obţinerea de beneficii tangibile, reprezentarea intereselor acestora faţă de terţi şi promovarea producerii şi utilizării energiei din surse regenerabile.

 

Obiective specifice

•    Colaborarea, schimbul de informaţii şi know-how între firme, autorităţile publice locale, regionale şi centrale şi alte instituţii in domeniul energiilor regenerabile;

•    Mai buna valorificare a rezultatelor cercetării prin implementarea unor proiecte comune;

•    Dezvoltarea unei baze de cunoştinţe comune;

•    Dezvoltarea şi implementarea unei strategii de dezvoltare comune;

•    Reprezentarea intereselor membrilor asociaţiei faţă de terţi

•    Sprijinea dezvoltării firmelor din domeniu, a înfiinţării de noi firme şi atragerea de investiţii noi în domeniile de interes;

•    Colaborare cu instituţiile de cercetare şi inovare şi cu instituţiile de învăţământ profesional, mediu şi superior, în vederea adaptării programelor de învăţământ la cerinţele prezente şi de perspectivă ale pieţei muncii;

•    Colaborarea cu alte clustere din ţară şi din străinătate, în vederea realizării unor parteneriate strategice;

•    Elaborarea şi/sau implementarea de proiecte cu finanţare europeană, naţională şi/sau din surse terţe cu scopul de a dezvolta clusterul;

•    Promovarea protecţiei mediului prin activităţile membrilor clusterului;

•    Organizarea şi facilitarea participării la programe de perfecţionare a resurselor umane prin cursuri de formare în domeniu;

•    Organizarea de misiuni tehnico-economice în ţară şi străinătate cu specialişti în domeniu;

•    Dezvoltarea de activităţi integrate de marketing prin participarea la conferinţe, simpozioane şi workshop-uri, editarea de materiale promoţionale şi participarea cu standuri comune la târguri şi expoziţii naţionale şi internaţionale;

•    Generarea unui flux de informaţii relevante în domeniu (legislaţie, finanţări, tehnologie etc.)