Proiecte in implementare

Principalele obiective ale clusterului TREC sunt:

■ asigurarea cooperării dintre membri prin facilitarea colaborării, schimbului de informaţii şi de know-how între firme, autorităţi publice locale, regionale şi centrale şi alte instituţii din domeniul energiilor regenerabile;
■ o mai bună valorificare a rezultatelor cercetării, prin implementarea unor proiecte comune. În acest sens, suntem permanent în căutare de noi oportunităţi de colaborare şi surse de finanţare, cu ajutorul cărora ne vom putea atinge obiectivul sus menţionat şi vom putea contribui la creşterea competitivităţii membrilor clusterului.

Lista proiectelor aflate în implementare este prezentată mai jos.