Cluster Transnational in domeniul Energiei Regenerabile

Cluster Transnaţional în domeniul Energiei Regenerabile

Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest (ADR Nord-Vest) coordonează implementarea subproiectului TREC - Cluster Transnaţional în domeniul Energiei Regenerabile, finanţat în cadrul proiectului SMART + din Programul European de Cooperare Teritorială INTERREG IVC. Subproiectul, care este implementat în perioada mai 2011 – iunie 2013 îşi propune crearea unui cluster format din reprezentanţi ai mediului de afaceri, cercetare şi autorităţi publice din judeţul Cluj, Regiunea Macedonia de Vest din Grecia şi Regiunea Saxonia din Germania, însoţit de activităţi de transfer de bune practici în managementul şi gestiunea de clustere şi reţele. În total, bugetul subproiectului este de 264.315 euro.


Sub-proiectului TREC vine în condiţiile în care problemele legate de epuizarea surselor de energie şi de încălzirea climatică sunt tot mai stringente şi fac necesară implementarea politicilor pentru dezvoltarea durabilă. În aceste condiţii, promovarea energiei din surse regenerabile este văzută ca un pas obligatoriu.

Proiectul constă în constituirea şi dezvoltarea unui cluster în domeniul energiilor regenerabile prin atragerea de agenţi economici care activează în domeniu, fie că sunt producători de echipamente sau de energie, furnizori de energie sau de materie primă pentru producerea energiei din surse regenerabile, operatori, consultanţi tehnici în acest sector, precum şi a centrelor de cercetare şi a universităţilor care deruleaza activităţi de cercetare în sectoare de interes, alături de autorităţi publice care contribuie la elaborarea şi implementarea de politici şi strategii în domeniu, asociaţii profesionale şi sectoriale, instituţii financiar-bancare, centre de transfer tehnologic, oficii de legătură cu industria, etc.

Implementarea subproiectului TREC va aduce pentru judeţul Cluj beneficii de ordin economic, social şi de mediu; în plus, TREC va stimula inovarea şi competitivitatea din zonă. Totodată, proiectul promovează colaborarea şi cooperarea dintre IMM-uri, instituţii de cercetare şi autorităţi locale. Partenerii din Europa de Est vor dobândi competenţe şi know-how în domeniul managementului de grup prin identificarea şi transferul de bune practici de la partenerul german.

Componenţa consorţiului transnaţional al sub-proiectului TREC:

1. Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest (ADR Nord-Vest) – Coordonator;
2. Institutul de Cercetări pentru Instrumentaţie Analitică Cluj-Napoca, Centrul de Transfer Tehnologic CENTI;
3. Centrul de Cercetare şi Tehnologie Hellas / Institutul pentru Aplicaţii şi Tehnologii in Carburanţi Solizi, CERTH/ISFTA, regiunea Macedonia de Vest, Grecia;
4. Societatea de Management al Deşeurilor din Regiunea Macedonia de Vest, DIADYMA SA, Grecia;
5. Centrul German de Cercetări în Biomasă DBFZ, Regiunea Saxonia, Germania.

Incadrare in timp: 
projecte in implementare