Titlul proiectului propus: 
Proiect pentru creşterea vizibilităţii membrilor Polului MEDGreen
Descriere proiect propus: 

Proiectul presupune un parteneriat între mai multe entităţi economice în vederea creşterii expunerii partenerilor prin activităţi specifice de promovare. Proiectul se va implementa în 3 regiuni de dezvoltare din România şi municipiul Bucureşti, aferente sediului social al partenerilor proiectului, pe durata a 24 de luni. Locaţia solicitantului principal este regiunea Nord-Vest, Cluj-Napoca. Prin intermediul proiectului, societăţile partenere vor avea posibilitatea participării la târguri internaţionale şi naţionale de profil în vederea creşterii posibilităţilor de relaţionare comercială atât în plan intern cât şi extern. De asemenea, sunt vizate şi participări la misiuni economice în afara ţării pentru a dezvolta o serie de relaţii comerciale externe.

În cadrul acestui proiect se va avea ca şi scop dezvoltarea mijloacelor de promovare a partenerilor prin crearea de noi site-uri web sau prin îmbunătăţirea celor existente. De asemenea, vor fi tipărite materiale de promovare (pliante, broşuri, etc.) care vor fi distribuite în cadrul evenimentelor la care vor participa partenerii şi nu numai. Prin dezvoltarea site-urilor web şi prin tipărirea de materiale de promovare partenerii proiectului vor avea posibilitatea să îşi prezinte companiile si serviciile eficient, informaţiile ajungând direct la grupul ţintă. Proiectul este în concordanţă cu obiectivul general al polului de competitivitate, contribuind prin activităţile de marketing şi promovare la creşterea vizibilităţii şi a interacţiunii dintre firme, instituţii din mediul academic şi ştiinţific, precum şi clustere şi alte entităţi implicate în sprijinirea mediului de afaceri.

Proiectul a fost depus în cadrul pachetului integrat „Polul Naţional de Competitivitate în Promovarea Sistemelor Moderne de Fabricaţie pentru Implementarea Principiilor Economiei Verzi" coordonatorul fiind Parcul Industrial TETAROM şi având un buget total de 980.000 lei.