Categorii de membri

 

Baza unui Cluster o reprezintă o asociaţie (sau aglomerare sectorială) de întreprinderi producătoare sau prestatoare de servicii, la care se adaugă:

•    firme – din domeniul utilizării surselor de energie regenerabilă, firme de servicii sau producători de echipamente în domeniu care promovează dezvoltarea unei economii verzi şi care sunt capabile să valorifice pe piaţă rezultatele cercetării din cadrul universităţilor şi centrelor de cercetare

•    universităţile şi centrele de cercetare – care desfăşoară activităţi de cercetare în domeniul respectiv, care pot adapta şi dezvolta aplicaţii si inovaţii cu cerere pe piaţă şi de care pot beneficia firmele din sector  

•    autorităţi publice care să susţină şi să reprezinte activităţile şi proiectele, să confere forţă atât financiară dar mai ales instituţională, să contribuie la formularea de politici  în sintonie cu ceea ce doreşte clusterul să dezvolte şi la canalizarea ulterioară de fonduri publice spre astfel de structuri

•    fundamentală este de asemenea prezenţa organizaţiilor catalizator, a intermediarilor, care fac ca lucrurile să se întâmple şi să se lege, precum camerele de comerţ, agenţiile de dezvoltare regională, centre de transfer tehnologic şi pe cât posibil instituţii financiare, firme de consultanţă, etc.